NHÂN VIÊN KINH DOANH

Thu nhập từ 7tr - 15tr/ tháng

THỦ KHO  ( 01 người)
Thu nhập từ  7 - 10tr / tháng
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN NỮ SALE VĂN PHÒNG

Số lượng: 02 người.

Đối tác
\