THAM QUAN DU LỊCH CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN NĂM 2021

Với mong muốn tạo niềm vui, điều kiện giao lưu gắn kết CBNV, Vimet Corp tổ chức đi tham quan du lịch cho CBNV tại Long Hải - Bà Rịa Vũng Tàu 2 ngày 29/4/2021 - 30/4/2021.

 

Đối tác
Xem giỏ hàng