VIMET CORP ỦNG HỘ QUỸ VACXIN NĂM 2021

Đồng hành cùng chính phủ, chung tay giúp Việt Nam đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng, đại diện Vimet Corp cho biết đại dịch Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng hết sức nặng nề đến kinh tế và đời sống xã hội toàn cầu, các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Thông Báo Tăng Giá Toàn Bộ Sản Phẩm VIMET

Kể từ Đại dịch Covid bùng phát đầu năm 2020 đến nay, chúng tôi đã cố gắng hết sức trong việc bình ổn giá và đồng hành cùng Quý khách hàng

Đối tác
Xem giỏ hàng